Waxa aad u diri kartaa bandhigyada shaqo bilaash ah.